Par izmaiņām tarifos

14 februāris 2020, 00:00

Informējam, ka no 14. aprīļa mainās virkne bankas komisijas maksu.

Saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem, mainās kārtība, kādā tiek piemērotas komisijas maksas konta atvēršanai – tajā tiks iekļauts dokumentu pārbaudes etaps.

Mainās arī komisijas maksas par klientu apkalpošanu, minimālās bilances prasība visos klienta kontos (Relationship Balance), tarifi par dokumentu izskatīšana steidzamā kārtībā un virkne citu pozīciju.

Ar visām izmaiņām var iepazīties bankas mājas lapā sadaļā “Tarifu izmaiņas”.

Ar jautājumiem šajā sakarā, lūdzu, vērsieties pie sava personīgā menedžera vai bankas diennakts Informācijas dienestā, zvanot pa tālruni +371 67025555, vai rakstot uz e-pastu: [email protected].
Tālāk

Par jaunajiem klientu monitoringa noteikumiem

Informējam, ka saskaņā ar Latvijas banku regulatora – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo Noteikumu Nr. 135 „Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un skaitliskā riska novērtējuma sistēmas izveides normatīvie noteikumi” stāšanos spēkā būtiski paplašinās klientu loks, par kuriem bankai regulāri jāveic padziļināta darbības un naudas līdzekļu izcelsmes avota analīze.

24 janvāris 2020, 00:00 Izmaiņas tarifos