Rietumu Bankas peļņa pirmajā pusgadā pārsniedza 17 miljonus eiro

31 augusts 2021, 13:42

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2021. gada otro ceturksni.

Saskaņa ar pārskaru, bankas tīrā peļņa gada pirmos sešos mēnešos ir 17.1 milj. eiro, kas par 76% pārsniedz 2020. gada pirmā pusgada rezultātus. Koncerna peļņa, salīdzinot ar rādītājiem uz 30.06.2020, ir palielinājusies gandrīz trīs reizes un sasniedza 19.1 milj. eiro.

Finanšu rādītāju pozitīva dinamika, kas bija novērojama pirmajā ceturksnī, otrajā ceturksnī turpinājās. Bankas aktīvi kopš gada sākuma pieauga par 7% līdz 1.6 mljrd. eiro, klientu noguldījumi palielinājās par 8% līdz 1.2 mljrd. eiro. Kredītportfeļa apjoms ir 614 milj. eiro, kapitāls un rezerves 340 milj. eiro.

Augstajā līmenī tradicionāli ir tādi rādītāji kā kapitāla atdeve (ROE) – 10.30%, aktīvu atdeve (ROA) – 2.19%, likviditātes seguma rādītājs – 644.92% (normatīvais minimums – 100%).

Komentējot pusgada rezultātus, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja teica: “Kopš gada sākuma mēs vērojam klientu darījumu aktivitātes palielināšanu un vispārējo pozitīvo noskaņojumu biznesa vidē, kas izpaužas gan darījumu apjomos, gan plānos uz “pēcpandēmijas” perspektīvu. 

Rietumu Bankai pagājušais periods ir sakritis ar reorganizācijas darbu pabeigšanu  nacionālās banku sistēmas modernizācijas ietvaros. Esam gatavi  jaunajam attīstības posmam un aktīvi strādājam pie nākamajiem plāniem un aktuālajiem projektiem. Uzskatām, ka situācija pasaules ekonomikā dod pamatu gaidīt pozitīvo scenāriju attīstību un raudzīties nākotnē ar optimismu”.

Pilns pārskats ir publicēts mūsu vietnē.

Tālāk

Par AS Rietumu Banka valdes priekšsēdētāju kļūst Jeļena Buraja

Informējam, ka AS Rietumu Banka valdes priekšsēdētāja turpmāk būs Jeļena Buraja, kas iepriekš ieņēma bankas valdes locekļa amatu.

18 augusts 2021, 18:00 Finanšu rezultāti