Rietumu Bankas darbības rezultāti trešajā ceturksnī

30 novembris 2022, 15:38

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2022. gada trešo ceturksni.

Rietumu Bankas tīrā peļņa uz 30.09.2022 sasniedza 15.4 miljonus  eiro, bankas aktīvi bija 1.6 miljardi eiro, klientu noguldījumi 1 miljards eiro, kapitāls un rezerves 359 miljoni eiro.

Augstā līmenī saglabājas bankas darbības efektivitātes rādītāji. Kapitāla atdeve (ROE) ir 6,03%, aktīvu atdeve (ROA) 1,34%, kapitāla pietiekamības rādītājs 26.12%, likviditātes seguma rādītājs 290.83% (regulatora noteikts normatīvs ir 100%).

Šogad Rietumu Banka turpina fokusēties uz lielo uzņēmumu ar privāto un valsts kapitālu apkalpošanu, realizē Latvijas un Baltijas perspektīvu biznesa projektu finansēšanas un atbalsta stratēģiju. Bankas kredītu portfeļa apjoms, salīdzinot ar otrā ceturkšņa rādītājiem, ir pieaudzis par 15 miljoniem eiro (par 2.3%) un septembra beigās sasniedza 657 miljonus eiro.

Tiek turpināts svarīgs darbs anti-money laundering procedūru attīstības jomā. Kā arī aktuālo ESG (Environmental, social, and governance) principu implementācija, kas ietver gan korporatīvo pārvaldību, gan tādas visai sabiedrības svarīgas jomas kā sociālā atbildība un apkārtējās vides aizsardzība.

Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja uzstājās ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) forumā Ņujorkā, kas bija veltīts finanšu noziegumu risku novēršanai –, kur dalījās ar Rietumu Bankas pieredzi šajā jomā, kas tika gūta nesenajā nacionālā finanšu sektora transformācijas periodā. Jeļena Buraja arī  piedalījās vairākās svarīgās tikšanās ar ASV valsts un banku struktūru pārstāvjiem, kuras tika veltītas bankas attiecību ar Amerikas partneriem turpmākai attīstībai.

Komentējot trešā ceturkšņa rezultātus, Jeļena Buraja atzīmēja: “Neskatoties uz to, ka ģeopolitiskā situācija paliek sarežģīta, mums izdodas veiksmīgi realizēt mūsu plānus. Turpinām atvērt kontus jauniem Eiropas klientiem un redzam, ka mūsu klienti pārsvarā ir adaptējušies pašreizējiem apstākļiem. Bankai ir labi finanšu rezultāti, tiek ieviesti aktuālie ESG principi, un mūsu darba rezultāti anti-money laundering jomā ir atzīti no starptautisko ekspertu puses. Tas viss liecina, ka Rietumu Banka atrodas stabilas attīstības posmā, kas tiks turpināts”.

Pilns ziņojums ir apskatāms mūsu vietnē.

Tālāk

Par Rietumu Bankas valdes locekli un risku direktoru iecelts Sandris Straume

No 2022. gada 1.novembra Rietumu Bankas vadības komandai valdes locekļa un risku direktora amatā ir pievienojies Sandris Straume, kuram ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze vadošos amatos risku pārvaldības un darbības atbilstības kontroles jomās dažādās Latvijas un starptautiska mēroga kredītiestādēs un finanšu institūcijās.

10 novembris 2022, 11:00 Finanšu rezultāti