Jeļenas Burajas raksts: “Kā Latvija var izkļūt no “vidējo ienākumu slazda”

15 marts 2024, 12:35

Vairāki Latvijas ziņu portāli ir publicējuši Rietumu Bankas valdes priekšsēdētājas Jeļenas Burajas rakstu “Kā Latvija var izkļūt no “vidējo ienākumu slazda”.

Rakstā Jeļena Buraja pauž, ka turpinot pašreizējo ekonomisko politiku, Latvija riskē nesasniegt attīstītāko ES valstu līmeni, un piedāvā veidus, kā veicināt daudz straujāku izaugsmi.

“Esmu pārliecināta, ka Latvijai ir nepieciešama drosmīgāka un, labā nozīmē, radikālāka pieeja ekonomikai, kas nodrošinātu strauju labklājības izaugsmi. Šim nolūkam varam izmantot “receptes” no citu pasaules valstu pieredzes, kas liecina, ka tā ir reāli sasniedzama,” uzskata Rietumu Bankas vadītāja.

Pašlaik Latvija iekrīt tā dēvētajos «vidējo ienākumu slazdos», kad ir sasniegts salīdzinoši augsts labklājības līmenis, bet tālākas attīstības praktiski nav. Raksta autore uzskata, ka ir pienācis laiks valdībai un politiskajiem līderiem atteikties no «stabilizācijas politikas»  un uzsākt drosmīgu, iniciatīvu veicinošu un netradicionālu risinājumu virzienu.

Tajā skaita, iespējams, izveidot īpaši labvēlīgu nodokļu regulējumu perspektīvākajām nozarēm, tādām kā IT, ekoloģiskā ražošana, medicīna, lauksaimniecība. Veicināt privāto uzņēmējdarbību un novērst situāciju, kad valsts sektors dominē pār privāto. Veikt reformas valsts pārvaldē, lai to padarītu efektīvāku; tiesu sistēmas stiprināšanu, korupcijas apkarošanu, ieguldījumus izglītībā.  

Jeļena Buraja norāda uz to, ka ekonomikā jāpievērš uzmanība tehnoloģijām, digitalizācijai, ieguldījumiem infrastruktūrā un valsts savienojamībā – ceļos, ostās, aviosabiedrībās, lidostās, dzelzceļos; interneta kvalitātei. Kā arī vajadzīga mērķtiecīga politika, lai piesaistītu lielas ārvalstu investīcijas.

Pilnu rakstu lasiet šeit.
Tālāk

Rietumu Bankas darbības rezultāti 2023. gadā

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna nerevidētais finanšu pārskats par 2023. gada janvāri-decembri.

28 februāris 2024, 15:05 Finanšu rezultāti