Rietumu Bankas darbības rezultāti pirmajā pusgadā

31 augusts 2022, 15:00

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2022. gada otro ceturksni.

Bankas aktīvi uz 30.06.2022 bija 1.5 miljardi eiro, klientu noguldījumi 1 miljards eiro, kredītu portfelis 617 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 345 miljoni eiro.

Rietumu Banka ir pabeigusi pirmo pusgadu ar tīro peļņu 1.8. miljonu eiro apmēra, koncerna tīrā peļņa ir 9.3 miljoni eiro.

Bankas likviditātes seguma rādītājs tradicionāli atrodas augsta līmeni, sasniedzot 352.00%, kas vairākkārt pārsniedz regulatora noteikto normatīvu (100%). Kapitāla pietiekamības rādītājs ir 26,22%.

Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja atzīme: «Ģeopolitisko faktoru negatīva ietekme uz ES un Latvijas ekonomiku un biznesu turpinājās visa šī gada otrā ceturkšņa periodā. Tas nevarēja neietekmēt arī biznesa vidi, kurā darbojas mūsu klienti. Tajā pat laikā pašreiz ir acīmredzams, ka mūsu situācijas novērtējums un savlaicīgi lēmumi, kurus banka pieņēma februārī un martā – tajā skaitā papildu uzkrājumu izveidošana daļai kredītu, korekta starptautisko sankciju ievērošana – bija pareizi. Banka turpina stabili strādāt un ģenerēt peļņu.

Pateicoties mūsu komandas saskaņotajam darbam ir pieaudzis Rietumu Bankas klientu skaits. Turpinām sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, piešķirt finansējumu biznesa attīstībai un adaptācijai pašreizējos apstākļos, izskatām kredītu un investīciju projektus – tajā skaitā vērstus uz nākotnes pēckrīzes periodu.

Un kaut gan tuvākajā perspektīvā mums visiem droši vien būs vēl jāpārvar objektīvu apstākļu izraisītās grūtības, ļoti svarīgi ir tas, ka pašlaik gan mēs, gan mūsu klienti ir tam gatavi – finansiāli, stratēģiski, morāli. Tāpēc esmu pārliecināta, ka priekšā mums visiem ir jauni panākumi un sasniegumi».

Pilns ziņojums ir apskatāms mūsu vietnē.

Tālāk

Rietumu Capital Centre ir uzstādīti saules paneļi

Rietumu Capital Centre ēkā tiek pabeigta mūsdienīgu saules paneļu uzstādīšana un pieslēgšana.

15 augusts 2022, 13:00 Finanšu rezultāti