Rietumu Bankas darbības rezultāti pirmajā pusgadā

31 augusts 2023, 15:24

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2023. gada otro ceturksni.

Saskaņā ar pārskatu, Rietumu Bankas tīrā peļņa pirmajā pusgadā bija 7.1 miljoni eiro.


Bankas aktīvi uz 30.06.2023 bija 1.3 miljardi eiro, klientu noguldījumi 843 miljoni eiro, kapitāls un rezerves 346 miljoni eiro.

Bankas kredītu portfeļa apjoms kopš gada sākuma ir pieaudzis par 6% līdz 638 miljoniem eiro.

Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja atzīmēja: “Esam apmierināti ar pirmā pusgada rezultātiem. Rekordaugsto bāzes procentu likmju apstākļos Rietumu Banka liek uzsvaru uz kompleksiem finanšu risinājumiem – tādiem kā kreditēšana un investīcijas kapitālā. Tas ļauj klientiem iegūt līdzekļus liela mēroga biznesa projektu attīstībai un saistību refinansēšanai. Mūsu tuvākajos plānos ir darbs ar jauniem lieliem projektiem zaļās enerģijas, ražošanas, dzīvojamā un komerciālā nekustama īpašuma jomā un citās nozarēs Latvijā un Baltijā.

Rietumu Bankas kapitāla atdeve (ROE) pēc nodokļiem bija 4.12%, aktīvu atdeve (ROA) 1.07%, kapitāla pietiekamības rādītājs 24.54%, likviditātes seguma rādītājs 304.52%.

Pārskats ir apskatāms mūsu vietnē.
Tālāk

Rietumu Bankas darbības rezultāti pirmajā ceturksnī

Ir publicēts Rietumu Bankas un koncerna finanšu pārskats par 2023. gada pirmo ceturksni.

31 maijs 2023, 13:26 Finanšu rezultāti