Latvijas kvalificētais elektroniskais paraksts (eParaksts)

Ja Jūs esat kvalificētā elektroniska paraksta (eParaksts) īpašnieks, tad ar tā palīdzību Jūs varat parakstīt bankas Elektroniskā paraksta līgumu un personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Lūdzam uzmanīgi izlasīt Elektroniskā paraksta līguma noteikumus, Elektroniskā paraksta līgumu, Klienta personas datu apstrādes deklarāciju un bankas tarifus:Jauniem klientiem, kuri ir noslēguši elektroniskā paraksta līgumu attālināti un iepriekš nav bijuši identificēti klātienē, tiek uzstādīts automātiski kontrolējamais izejošo maksājumu limits 500 000 eiro apmērā. Limita aprēķinam ņem vērā elektroniskā paraksta lietotāja izejošo maksājumu apgrozījumu. Kad limits ir sasniegts, elektroniskais paraksts tiek pārslēgts skatīšanās režīmā bez tiesībām veikt darījumus. Pilnas piekļuves atjaunošanai un limita noņemšanai ir nepieciešams personīgi apmeklēt banku.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par Elektroniskā paraksta līguma noformēšanu ar kvalificēto elektronisko parakstu (eParaksts), kā arī par to, kā šifrēt dokumentus maksimāli drošai pārsūtīšanai par e-pastu, lūdzam sazināties ar Klientu atbalsta dienestu pa tālruni +371 67025555 vai ar savu personīgo menedžeri.