Akciju tirgus stratēģija

Investīcijas proces akciju tirgū iekļauj divu veidu informācijas detalīzētu analīzi:

  • skaitliskā informācija (izmantojot Rietumu Asset Management investīciju modeli);
  • kvalitatīva informācija (pamatojoties uz Rietumu Asset Management fondu pārvaldnieku un analītiķu ekspertīzi).

Analīzes process ir kombinēts un notiek vairākās kārtās.

Stratēģijas priekšrocības

  • sistemātiskums, disciplinētība un investīciju procesu caurspīdīgums;
  • atsevišķu fondu pārvaldnieku « emocionālā faktora » ierobežojums;
  • liela apjoma ienakošo datu analize / spēja atrast investīciju « pērli »;
  • neatkarīgs skatījums uz tirgus un aktuālā emitenta ikdienas kvalitātes analīze;
  • daudzfaktoru analize, pamatojoties uz Bottom-up un Top-down pieeju;
  • ieguldījumu modeļu adaptēšana, saskaņā ar pašreizējās tirgus fāzi.