Obligācijas tirgu stratēģija

Sistematisks, disciplinēts un caurspīdīgs investīciju proces, kas pamatojas uz Lielu datu analīzi(Big data analysis). Investīcijas proces akciju tirgū iekļauj divu veidu informācijas detalīzētu analīzi:

  • skaitliskā informācija (izmantojot Rietumu Asset Management investīciju modeli);
  • kvalitatīva informācija (pamatojoties uz Rietumu Asset Management fondu pārvaldnieku un analītiķu ekspertīzi).