Vairāki akadēmiskie darbi un pasaulslavenu investoru (Bendžamins Greiems, Pīters Linčs, Entonijs Boltons) viedoklis ļauj izvirzīt četrus galvenos Quiality kritērijus:

 • Biznesa modelis
  Mērķtiecīga pieeja preču ražošanā / pakalpojumu sniegšanā konkrētas nozares vai savstarpēji saistītu nozaru vajadzībam. Saprotams pārtikas preču sortiments un tā attīstības potenciāls, darbības ģeogrāfija, tirgus daļa, nozares perspektīvas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta uzņēmuma attīstības posmu definīcijai – agrīna attīstība (straujā pārdošanas apjomu izaugsme, lielas investīcijas attīstībā) vai aktīvi strādājoša kompānija (stabils pārdošanas līmenis, lielas naudas plūsmas, dāsnās dividendēs).
 • Finansiālā stabilitāte
  Maksājumu bilances stabilitātes un struktūras novērtējums. Parādu sloga un emitenta nākotnes kredītspējas novērtējums. Pārdošanas dinamikas un rentabilitātes analīze un novērtējums. Naudas plūsmu un ieguldījumu darbības analīze un novērtējums. Īpaša uzmanība tiek pievērsta peļņas kvalitātes analīzei. Kvalitatīvas peļņas jēdziens neietver vienreizējus ienākumus (piem. ienākumi no nesaistītu aktīvu pārdošanas), kā arī jebkuri citi ienākumi kas nav saistīti ar uzņēmuma pamatdarbību.
 • Korporatīva parvāldība
  Pastāv vispārēji atzītas dogmas, kas nosaka korporatīvās pārvaldības kvalitātes augsto līmeni:
  - ģimenes un uzņēmumu dibinātāji starp lielākajiem akcionāriem
  - izpildirektora(CEO) un padomes priekšsētētāja amatu sadalīšana starp diviem amatpersonām
  - amata prasībām atbilstoša izglītība un darba pieredze
  - neatkarīgie direktori un audita komitēja valdē
  - skaidra atalgojuma sistēma
 • Tirgus novērtējums
  Emitenta kvalitātes galvenais kritērijs – labs vērtspapīru tirgus novertējums. Iespēja iegādāties vērtspapīru zem to reālās (patiesās) vērtības