Informācijas atklāšana ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas ietvaros

Partneri un darījumu izpildes vietas:

AS „Rietumu Asset Management” IPS nodod izpildei rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem klientu vārdā akciju sabiedrībai „Rietumu Banka”, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija. Licence kredītiestādes darbībai tika pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2008.gada 22.aprīlī. Licenču reģistra Nr. 06.01.04.018/245.

AS „Rietumu Banka” izpildes vietu un darījumu partneru darījumiem ar finanšu instrumentiem saraksts ir atrodams šeit.