Galvenās priekšrocības, ko ieguldītājiem sniedz plašais tematisko portfeļu klāsts:

  • Ieguldījumi nozīmīgās ilgtermiņa tehnoloģiskās, makroekonomiskās un sociālās tendencēs
  • Līdzsvarots akciju portfelis, kurā izvietotas gan savu dažādu nozaru un industriju līderi, gan mazo, bet perspektīvo uzņēmumu akcijas
  • Regulāras portfeļu pārbaudes un līdzsvarošana, pamatojoties uz pašreizējo situāciju finanšu tirgos un jaunām tendencēm, kā arī pastāvīga emitējošo uzņēmumu kvalitātes analīze
  • Iespēja ieguldītājam patstāvīgi sastādīt daudzveidīgu akciju portfeli, izmantojot dažādas tematikas
  • Plaša ģeogrāfiskā diversifikācija un piekļuve pasaules tirgiem
  • Alternatīva tematiskajiem ETF (biržā tirgotie fondi)
  • Detalizēta atskaišu sistēma un atklāta izmaksu struktūra

Tarifi un ieguldījumu apjoms

  • Minimālā ieguldījumu summa: 100 000 USD*
  • Komisija par portfeļa veidošanu: 0.35% no sākotnējās ieguldījuma summas
  • Pārvaldīšanas maksa: 1.5% gadā (aprēķināta no portfeļa vidējās vērtības)

*minimālais ieguldījums “Biotech and Pharmaceuticals” portfelī ir 200 000 USD

Svarīga informācija:

Individuālā ieguldījumu portfeļa pieejamību, kā arī informāciju, kas saistīta ar katra portfeļa izmaksām un ienesīguma rādītājiem, AS Rietumu Asset Management IPS sniedz tikai pēc potenciālā klienta statusa noteikšanas, kā arī ieguldījumu portfeļa piemērotības klienta profilam noteikšanas.

Klienta anketa darbam finanšu instrumentu tirgos pieejama šeit.