Individuālais ieguldījumu portfelis nodrošina

 • orientāciju uz klienta vajadzībām un prasībām
 • sistemātisku, disciplinētu un pārredzamu investīcijas procesu
 • liela apjoma ienākošo datu analīzi - spēju meklēt "zem katra akmens" un atrast investīciju "pērli"
 • neatkarīgu viedokli par tirgus situācijām un emitentu kvalitātes ikdienas analīzi
 • efektīvu risku pārvaldības sistēmu
 • investīciju portfeļu adaptāciju aktuālajām tirgus tendencēm

Investīciju laika periods, riska pakāpe, portfeļa sastāvs, naudas plūsmu biežums un gaidāmie ienesīguma līmeņi tiek noteikti, pamatojoties uz Klienta profilu.

Tarifi un ieguldījumu apjoms

 • Minimālais ieguldījumu apjoms: 500 000 USD
 • Komisijas maksa par individuālā portfeļa izveidošanu: 0,35% no sākotnējā ieguldījuma apjoma
 • Pārvaldīšanas komisijas maksa: 1-2% gadā (aprēķināta no portfeļa gada vidējās bilances)

Atskaites

 • atskaite par individuālā ieguldījumu portfeļa ienesīgumu
 • atskaite par individuālā ieguldījumu portfeļa stāvokli
 • atskaite par darījumiem investīciju kontā
 • naudas konta izraksts
 • veikto darījumu apstiprinājums

Periodiskums

 • par katru darījumu
 • pēc klienta pieprasījuma (reizi mēnesī, ceturksnī utt.)
 • atbilstoši likuma prasībām (reizi ceturksnī)