Fixed Income Investment Grade USD

(Korporatīvo obligāciju fonds ar augstu kredīta kvalitāti)

Apakšfonds ir izveidots ar mērķi gūt samērā stabilus ienākumus vidēja termiņa vai ilgtermiņa perspektīvā. Apakšfonds piedāvā ieguldītājiem iespēju saņemt samērā stabilus ienākumus mērķa laika robežās, investējot augstvērtīgos investīciju līmeņa parāda vērtspapīros.

Potenciālā investora laika robežas – no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa (vairāk par diviem gadiem), vēlme riskēt – vidēja.

Apakšfondā noguldījumus var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pamatinformācija

Apakšfonda nosaukums Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD
ISIN LV0000400901
Biržas kods RAMIGUFR
Izveidošanas datums 2014. gada 1. septembris
Reģistrācijas vieta Latvija
Statuss Atvērts
Valūta USD (ASV dolārs)
Cenu aprēķins Katru dienu
Pirkšanas komisijas maksa 0.2%
Pārdošanas komisijas maksa 0.0%
Pārvaldes komisijas maksa 0.6% (gadā)
Turētājbankas komisija 0.2% (gadā)
Turētājbanka Rietumu Banka
Auditors SIA BDO Assurance
Finanšu gads 31. decembris
Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa 1 000,00 USD

Fonda vērtība

Fonds
SIN
Fixed Income Investment Grade Fund USD
LV0000400901
NAV
Datums
1 diena
1 mēnesis
3 mēneši
1 gads

Ienesīgums

Parādīt datus par periodu:

Nopirkt

Rietumu Asset Management investīciju fondu ieguldījumu apliecinājumu izplatītājs ir Rietumu Banka.

  • Klientam ir jābūt atvērtiem norēķinu un investīciju kontiem Rietumu Bankā.
  • Klients aizpilda Rietumu Bankas standarta dokumentu RĪKOJUMS PAR DARĪJUMU VEIKŠANU, norādot investora identifikācijas datus ( fiziskām personām – investora vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods; juridiskām personām - investora nosaukums, reģistrācijas numurs), investora norēķinu konta numurs, investora finanšu instrumentu konta vai naudas līdzekļu konta numurs, rīkojuma veids (pirkšana), fonda nosaukums, naudas summa fonda ieguldījumu apliecinājumu iegūšanai.
  • Klients nodod rīkojumu Rietumu Bankā
  • Līdzekļi no naudas līdzekļu konta tiek norakstīti, un investīciju kontā tiek ievietotas fonda daļas

Klients var iegādāties/pārdot investīciju fondu daļas katru darba dienu.

Visu Rietumu Asset Management fondu daļu vērtība tiek pārvērtēta katru darba dienu. Informācija par fonda vērtību tiek publicēta līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika mājaslapā www.rietumu.lv.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un reģistrēja klienta rīkojumu par fonda daļu pirkšanu/pārdošanu līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, rīkojums tiek izpildīts, ņemot vērā cenu, kas aprēķināta rīkojuma saņemšanas dienā. Ja Rietumu Asset Management saņēma un apstiprināja rīkojumu pēc plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, tiek uzskatīts, ka rīkojums ir saņemts nākamajā darbadienā.

Ja trūkst datu par apakšfonda ienesīgumu, sintētiskā rādītāja aprēķināšanai tiek izmantoti dati par noteiktā tirgus etalona ienesīgumu. Tirgus etalons: Barclays US Aggregate Bond Index USD.

Riska profils

Zems risks   Augsts risks
1 2 3 4 5 6 7
Zems paredzamais ienesīgums   Augsts paredzamais ienesīgums

Apakšfonds ir iekļauts trešajā riska kategorijā tādēļ, ka noteiktā tirgus etalona ienesīguma mainīguma rādītājs attiecīgajā periodā bija intervālā no 2,0% līdz 5,0%.

Ja trūkst datu par apakšfonda ienesīgumu, sintētiskā rādītāja aprēķināšanai tiek izmantoti dati par noteiktā tirgus etalona ienesīgumu. Tirgus etalons: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index USD.

Svarīga informācija

Nav nekādas garantijas, ka apakšfonds sasniegs savus investīciju mērķus, kā arī iepriekšējās darbības rādītāji nevar kalpot par turpmāko ienākumu indikatoru.