Fixed Income High Yield USD

(Fonds, kas iegulda diversificētā augsta ienesīguma obligāciju portfelī)

Apakšfonds ir izveidots ar mērķi gūt paaugstinātus ienākumus ilgtermiņa perspektīvā. Apakšfonds piedāvā ieguldītājiem iespēju saņemt paaugstinātus ienākumus ilgtermiņa laika periodā, investējot spekulatīvos parāda vērtspapīros, kuru kredītreitings ir zemāks par investīciju līmeni.

Potenciālā investora laika robežas – no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa (vairāk par trim gadiem), vēlme riskēt – augsta.

Apakšfondā noguldījumus var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Pamatinformācija

Apakšfonda nosaukums Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income High Yield USD
ISIN LV0000400893
Biržas kods RAMIHUFR
Izveidošanas datums 2014. gada 12. septembris
Reģistrācijas vieta Latvija
Statuss Atvērts
Valūta USD (ASV dolārs)
Cenu aprēķins Katru dienu
Pirkšanas komisijas maksa 0.35%
Pārdošanas komisijas maksa 0.0%
Pārvaldes komisijas maksa 1.00% (gadā)
Turētājbankas komisija 0.25% (gadā)
Turētājbanka Rietumu Banka
Auditors SIA BDO Assurance
Finanšu gads 31. decembris
Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa 1 000,00 USD

Fonda vērtība

Fonds
SIN
Fixed Income High Yield Fund USD
LV0000400893
NAV
Datums
1 diena
1 mēnesis
3 mēneši
1 gads

Ienesīgums

Parādīt datus par periodu:

Nopirkt

Rietumu Asset Management investīciju fondu ieguldījumu apliecinājumu izplatītājs ir Rietumu Banka.

  • Klientam ir jābūt atvērtiem norēķinu un investīciju kontiem Rietumu Bankā.
  • Klients aizpilda Rietumu Bankas standarta dokumentu RĪKOJUMS PAR DARĪJUMU VEIKŠANU, norādot investora identifikācijas datus ( fiziskām personām – investora vārds, uzvārds, pases numurs vai personas kods; juridiskām personām - investora nosaukums, reģistrācijas numurs), investora norēķinu konta numurs, investora finanšu instrumentu konta vai naudas līdzekļu konta numurs, rīkojuma veids (pirkšana), fonda nosaukums, naudas summa fonda ieguldījumu apliecinājumu iegūšanai.
  • Klients nodod rīkojumu Rietumu Bankā
  • Līdzekļi no naudas līdzekļu konta tiek norakstīti, un investīciju kontā tiek ievietotas fonda daļas

Klients var iegādāties/pārdot investīciju fondu daļas katru darba dienu.

Visu Rietumu Asset Management fondu daļu vērtība tiek pārvērtēta katru darba dienu. Informācija par fonda vērtību tiek publicēta līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika mājaslapā www.rietumu.lv.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un reģistrēja klienta rīkojumu par fonda daļu pirkšanu/pārdošanu līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, rīkojums tiek izpildīts, ņemot vērā cenu, kas aprēķināta rīkojuma saņemšanas dienā.

Ja Rietumu Asset Management saņēma un apstiprināja rīkojumu pēc plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, tiek uzskatīts, ka rīkojums ir saņemts nākamajā darbadienā.

Riska profils

Zems risks   Augsts risks
1 2 3 4 5 6 7
Zems paredzamais ienesīgums   Augsts paredzamais ienesīgums

Sintētiskais rādītājs parāda Apakšfonda riska kategoriju, pamatojoties uz Apakšfonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem iepriekšējo piecu gadu periodā.

Aprēķinot sintētisko rādītāju periodam, par kuru nav Apakšfonda datu, tiek izmantoti noteiktā tirgus standarta ienesīguma dati. Tirgus standarts ir Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index USD.

Apakšfonds ir iekļauts ceturtajā riska kategorijā, jo Apakšfonda ienesīguma datu vēsturiskā gada svārstīgums atrodas intervālā no 5.0% līdz 10.0%. Sintētiskā rādītāja vēsturiskie dati nevar būt drošs darbības rādītājs nākotnē. Norādītā riska kategorija netiek garantēta un var laika gaitā mainīties.

Svarīga informācija

Nav nekādas garantijas, ka apakšfonds sasniegs savus investīciju mērķus, kā arī iepriekšējās darbības rādītāji nevar kalpot par turpmāko ienākumu indikatoru.