Investīciju konta atvēršanas procedūra (nepieciešams norēķinu konts)

1. "Klienta anketas" aizpildīšana

Pēc klienta anketas aizpildīšanas un tās pārbaudes no bankas puses Jums tiek piešķirts statuss, atbilstoši kuram Jūs saņemsiet līgumbāzi.

2. Līgumbāzes aizpildīšana

3. Klienta identifikācijas veids:
3.1 - Ar ciparsertifikātu apstiprināta dokumentācija tiek pārsūtīta i.rietumu.lv sistēmā. Šādā gadījumā nav nepieciešams pašrocīgs paraksts.
3.2 - Ar testatslēgu (test-key) un klienta pašrocīgu parakstu apstiprināta ieskenētā dokumentācija tiek pārsūtīta i.rietumu.lv sistēmā vai kā faksa vai e-pasta ziņojums.
3.3 - Dokumentācija tiek parakstīta bankas pārstāvja klātbūtnē.

Ja Jums ir radušies jautājumi, tad vērsieties pie kāda no mūsu speciālistiem!