Disclosure of information in the framework of the provision of investment services

Partners and list of trading venues

AS „Rietumu Asset Management” IPS nodod izpildei rīkojumus darījumiem ar finanšu instrumentiem klientu vārdā akciju sabiedrībai „Rietumu Banka”, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija. Licence kredītiestādes darbībai tika pārreģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2008.gada 22.aprīlī. Licenču reģistra Nr. 06.01.04.018/245.

JSC „Rietumu Banka” List of Trading Venues and Business Partners for Deals with Financial Instruments is available here.