Rietumu Asset Management iepazīstina ar atjaunotu ieguldījumu produktu klāstu – tematiskajiem ieguldījumu portfeļiem.

11 oktobris 2021, 11:00

Katrs portfelis sastāv no rūpīgi izvēlētajam publisku kompāniju akcijām no tām pasaules ekonomikas nozarēm, kuras attīstās un aug visātrāk, pateicoties jaunākajām un modernām tehnoloģijām, ka arī aktuālajām makroekonomiskajām un sociālajām tendencēm.

Daudzējādā ziņā šie portfeļi ir lieliska alternatīva tematiskajiem ETF (biržas ieguldījumu fondiem). Tie sniedz investoriem elastīgus un individuālus risinājumus līdzekļu ieguldīšanai progresīvajos uzņēmumos un nozarēs, ņemot vērā to ilgtermiņa attīstības tendencēs.

Papildu RAM tematisko portfeļu priekšrocības:

  • Katra portfeļa sabalansēta struktūra
  • Emitentu regulārā rebalansēšana un kvalitātes kontrole
  • Plaša ģeogrāfiskā diversifikācija
  • Detalizēta atskaišu sistēma un caurspīdīga izmaksu struktūra.
Tālāk

Par izmaiņām Rietumu Asset Management dokumentos

Rietumu Asset Management Valde apstiprinājusi Klienta finanšu instrumentu portfeļa individuālās pārvaldīšanas līguma noteikumu un Klienta finanšu instrumentu portfeļa individuālās pārvaldīšanas līguma jauno redakciju, kas stājas spēkā ar 2021. gada 28. janvāri.

4 janvāris 2021, 17:00 Rietumu Asset Management