Dokumenti aktīva konta statusa uzturēšanai

Pēc konta atvēršanas, lai uzturētu tā aktīvu statusu, nepieciešams regulāri iesniegt Bankā sekojošus dokumentus:

Dokumenta nosaukums Dokumenta iesniegšanas biežums Apstiprināšana
Pilnvara / Direktoru vai Dibinātāju sapulces protokols* Pirms pilnvaras ir beigušās un / vai gadījumos, ja Pilnvarotā persona, Direktors vai Dibinātāji ir mainījušies Dokumenta oriģinālam jābūt notariāli apstiprinātam un apliecinātam ar “Apostille”
Certificate of Good Standing vai izraksts no Uzņēmumu reģistra* Ik gadu (trīs mēnešu laikā no kārtējā gada beigām kopš kompānijas reģistrācijas dienas) Dokumenta oriģinālam jābūt notariāli apstiprinātam un apliecinātam ar “Apostille”
Pases kopija Beidzoties pases derīguma termiņam Notārs

* norādītie dokumenti tiek pasūtīti un apstiprināti pie kompānijas reģistratora

Līdz spēkā esošā dokumenta termiņa beigām bankā jāiesniedz jaunā dokumenta oriģināls vai tā kopija, kuru ir apstiprinājis bankas darbinieks, vai notariāli apstiprinātu ar „Apostille”.

To var izdarīt bankas centrālajā birojā Rīgā vai jebkurā bankas pārstāvniecībā, kā arī nosūtot pa pastu:

AS "Rietumu Banka"
Vesetas ielā 7
Rīgā, LV-1013
Latvija

Vēršam jūsu uzmanību, ka dokumentā, kas apliecina personu pilnvaras, kurām ir paraksttiesības attiecībā uz uzņēmuma kontu, jābūt norādītiem pilnvarotās personas identifikācijas datiem (dzimšanas datums, pases dati). Ja no augstākminētā dokumenta iesniegšanas brīža ir mainījusies pase vai ID dokuments, bankā jāiesniedz jaunās pases vai ID dokumenta kopija, kas ir apstiprināta saskaņā ar augstāk minētajām prasībām.

Gadījumā, ja jūsu uzņēmuma struktūrā ir notikušas jebkādas izmaiņas (piemēram, amatpersonu maiņa, kas paraksta dokumentu, kurš apstiprina to personu pilnvaras, kam ir paraksttiesības attiecībā uz uzņēmuma kontu), lūdzam iesniegt bankā visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina amatpersonu pilnvaras. Šiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem saskaņā ar augstāk minētajām prasībām.

Vēršam jūsu uzmanību, ka gadījumā, ja dokumenti ir notariāli apstiprināti valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts sadarbības līgums, tad notariāli apliecinātos dokumentus apstiprināt ar „Apostille” nav nepieciešams.

Gadījumā, ja pieprasītais dokuments netiks saņemts norādītajā laikā, banka patur tiesības apturēt operāciju veikšanu jūsu norēķinu kontam līdz dokumenta iesniegšanas brīdim.